Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības vai privātās izglītības iestādes un pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas var izstrādāt un īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas pēc saskaņošanas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tā tiek īstenota
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
- pašvaldības vai privātās izglītības iestādes;
- pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas, kuru darbībā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide.
Termiņš:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izvērtē Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes komisija. Atbilde par programmas saskaņošanu tiek sniegta trīs dienu laikā pēc programmas izvērtēšanas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Iesniegumu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanai jāiesniedz Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē līdz katra mēneša 5.datumam.  Programmas īstenotāja iestādes iesniegumu paraksta īstenotājas iestādes vadītājs, kurā norādīts programmas nosaukums, mērķis, uzdevumi, sasniedzamais rezultāts, programmas īstenošanas plāns, apjoms, mērķauditorija, īstenošanas laiks un programmas vadītājs.
Nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums;
- pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma;
- programmas vadītāja CV.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu) vai "Iesniegums iestādei, izmantojot www.latvija.lv".
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64507187
Fakss:
Cita kontaktinformācija: lija.bukovska@balvi.lv, T:26592569
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbildes saņemšana
Atbilde par pakalpojuma saņemšanu tiek sniegta trīs dienu laikā pēc programmas izvērtēšanas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus