Interešu izglītības pedagogu, audzināšanas darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības satura centrs
Īss apraksts:
Ja interešu izglītības pedagogs/audzināšanas darba speciālists vēlas pilnveidot savu profesionālo kompetenci noteiktā interešu izglītības jomā/audzināšanas darba jautājumos, viņš apmeklē profesionālās kompetences pilnveides kursu programmu un saņem apliecību par noteiktu stundu apjoma programmas apguvi. Šis ir maksas pakalpojums. Gadījumos, kad kursu norisei tiek piesaistīti finanšu līdzekļi no citiem finanšu avotiem, pakalpojums var būt bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pēc kursu programmas apgūšanas nodarbību pēdējā dienā tiek saņemta apliecība
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VISC mājalapā: visc.gov.lv pirms kursu uzsākšanas atrodama informācija par kursu programmas tēmu, stundu skaitu, pieteikšanās kārtību, norises laiku un vietu, samaksu, ja tāda paredzēta saskaņā ar VISC maksas pakalpojumu cenrādi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Kursu nodarbību pēdējā dienā tiek izsniegta apliecība par kursu programmmas apguvi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi. Saņemšana
Adrese: Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67228987
Fakss: 67226535
Cita kontaktinformācija: Valsts izglītības satura centrs. Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa, Strūgu iela 4, Rīgā, LV-1003
Darba laiki