Radioamatiera eksaminācija
Izvēlētā organizācija: VAS Elektroniskie sakari
Īss apraksts:
VAS "Elektroniskie sakari" organizē radioamatieru eksāmena norisi atbilstoši 2019. gada 9. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība”, eksāmena laiku un vietu izsludinot VAS ES tīmekļa vietnē (http://www.vases.lv/). Reflektanti rakstiski ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena piesakās atbilstošas kategorijas radioamatieru eksāmenam. Lai saņemtu radioamatiera eksaminācijas apliecību, reflektants kārto radioamatieru eksāmenu atbilstoši CEPT ieteikuma T/R 61-02 "Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības" prasībām un programmai vai atbilstoši CEPT ERC 32. Ziņojuma "Iesācēju radioamatieru eksāmena programma un iesācēju radioamatieru eksāmena apliecība CEPT un ne-CEPT valstīs" prasībām un programmai, vai FM radiostacijas operatora eksāmena prasībām un programmai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura fiziska persona.
Termiņš:
Reflektanti uz eksāmenu piesakās valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" rakstiski ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieteikšanās radioamatieru eksāmenam
Informācija par radioamatieru eksāmena norises vietu un laiku ir pieejama VAS "Elektroniskie sakari" mājas lapā. Uz eksāmenu jāierodas personīgi, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Par eksāmena rezultātiem (ir/nav nokārtots) reflektanti tiek telefoniski informēti eksāmena kārtošanas dienā. Eksaminācijas apliecība vai informatīva vēstule, ja eksāmens nav nokārtots,  tiek sagatavotas nosūtīšanai pa pastu desmit dienu laikā pēc eksāmena.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Pieprasījumu veidlapas
Klātiene Pakalpojuma izsniegšana, pieprasījumu iesniegšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67332179, 67332724
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pakalpojuma nosūtīšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67333034
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Eksāmena norise un rezultātu paziņošana
Informācija par radioamatieru eksāmena norises vietu un laiku ir pieejama VAS "Elektroniskie sakari" mājas lapā. Uz eksāmenu jāierodas personīgi, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Par eksāmena rezultātiem (ir/nav nokārtots) reflektanti tiek telefoniski informēti eksāmena kārtošanas dienā. Eksaminācijas apliecība vai informatīva vēstule, ja eksāmens nav nokārtots,  tiek sagatavotas nosūtīšanai pa pastu desmit dienu laikā pēc eksāmena.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma izsniegšana, pieprasījumu iesniegšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67332179, 67332724
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pakalpojuma nosūtīšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67333034
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67332179, 67332724