Radioamatiera eksaminācija
Izvēlētā organizācija: VAS Elektroniskie sakari
Īss apraksts:
VAS "Elektroniskie sakari" organizē radioamatieru eksāmena norisi, eksāmena laiku un vietu izsludinot VAS ES tīmekļa vietnē (http://www.vases.lv/). Reflektanti rakstiski ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena piesakās A vai B kategorijas radioamatieru eksāmenam. Iesācēji kārto B kategorijas radioamatieru eksāmenu un, ja eksāmens ir nokārtots,  saņem – Iesācēja radioamatiera eksaminācijas apliecību. Ja radioamatieris vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, tad viņš kārto A kategorijas radioamatieru eksāmenu un, ja eksāmens ir nokārtots,  saņem – Saskaņotā radioamatiera eksaminācijas apliecību (HAREC).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura fiziska persona.
Termiņš:
Reflektanti uz eksāmenu piesakās valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" rakstiski ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieteikšanās radioamatieru eksāmenam
Iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma izsniegšana, pieprasījumu iesniegšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67332179, 67332724
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vases@vases.lv
Pasts Pakalpojuma nosūtīšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67333034
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67332179, 67332724
2. solis / Eksāmena norise un rezultātu paziņošana
Informācija par radioamatieru eksāmena norises vietu un laiku ir pieejama VAS "Elektroniskie sakari" mājas lapā. Uz eksāmenu jāierodas personīgi, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Par eksāmena rezultātiem (ir/nav nokārtots) reflektanti tiek telefoniski informēti eksāmena kārtošanas dienā. Eksaminācijas apliecība vai informatīva vēstule, ja eksāmens nav nokārtots,  tiek sagatavotas nosūtīšanai pa pastu desmit dienu laikā pēc eksāmena.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma izsniegšana, pieprasījumu iesniegšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67332179, 67332724
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pakalpojuma nosūtīšana
Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67333034
Fakss: 67821275
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67332179, 67332724

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA