Jelgavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
Izvēlētā organizācija: JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Komisija izskata iesniegtās programmas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības realizēšanai, kas nepārsniedz 160 stundu apjomu, un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izsniedz licenci uz 2 gadiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jelgavas novada juridiskas vai fiziskas personas, kam ir atbilstoša kvalifikācija un resursi programmas realizēšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Komisija izskata iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

Juridiskajai personai – jāiesniedz šādi dokumenti:
• iesniegums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja
nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontakta
personas vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums, adrese, kur
tiks realizēta izglītības programma;
• licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas
nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un
uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta
(apliecības) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;
• licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts,
norādot izglītību.

Fiziskajai personai –jāiesniedz šādi dokumenti:
• iesniegums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas
kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese,
licencējamās programmas nosaukums, adrese, kur tiks realizēta izglītības
programma;
• fiziskajām personām, kuru interešu izglītības programmu mērķauditorija ir
bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, - izglītības dokumenta kopija, kas
apliecina atbilstību Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumiem
Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un
profesionālajai kvalifikācijai”;
• licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas
nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un
uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta
(apliecības) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Izglītības nodaļa
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63024895
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Izglītības nodaļa
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63024895
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA