Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (Ķekavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Juridiskajai personai:
1) Pieteikums licences saņemšanai, kuram jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija, statūtu kopija, nodokļu maksātāja kopija, Izglītības un Zinātnes ministrijas izsniegtā izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija.
2) Licencējamās programmas apraksts datorsalikumā.
Fiziskajai personai:
1) Pieteikums licences saņemšanai, kuram jāpievieno privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta, kuru izsniegusi Izglītības un Zinātnes ministra apstiprināta sertifikācijas komisija, kopija un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija.
2) Licencējamās programmas apraksts datorsalikumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ķekavas novada pašvaldība
Adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Tālrunis: 67935824
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ķekavas novada pašvaldība
Adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Tālrunis: 67935824
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki