Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas izziņas izsniegšana ārstniecības personām darbam ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Lai personai nodrošinātu tiesības nodarboties ar profesionālu darbību Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs, Veselības inspekcija izsniedz dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ārstniecības personām (māsām, vecmātēm). Pirms izziņas saņemšanas persona iesniedz Veselības inspekcijā pakalpojuma samaksu apliecinošu dokumentu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Termiņš:
Izziņas sagatavošanas termiņš ir 15 dienas (11 darba dienas). Ja nepieciešama papildus pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, pieprasīto izziņu izsniedz 30 dienu laikā (14.02.2006. MK noteikumu Nr. 128 11. punkts)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums, personu apliecinošā dokuments (uzrāda oriģinālus); dokumenta, kas apliecina iesniegumā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kopija; sertifikāta, kas apliecina pretendenta specializāciju kādā no veselības aprūpes jomām, kopija(ja tāds ir); dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālo pieredzi un profesionālās darbības reputāciju 3 gadus pēdējo piecu gadu laikā attiecīgajā profesijā, oriģināli; dokumenta, kas apliecina vārda un/vai uzvārda maiņu, ja tas neatbilst iesniedzamajos dokumentos minētajam vārdam un/vai uzvārdam, kopija. Ja dokumentu iesniegšanu veic pilnvarota persona, tad tai ir jāuzrāda pilnvara. Ja persona nevar uzrādīt iesniedzamo dokumentu oriģinālus, tad kopijām ir jābūt notariāli apstiprinātām. Ārstniecības personu un ārstniecības personu reģistrācijas apliecība (uzrāda oriģinālus).
Lai saņemtu nepieciešamos dokumentus kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs persona iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu, veic samaksu par pakalpojumu, iesniegumam pievieno augstāk norādītos dokumentus.
Ja persona nevar uzrādīt iesniedzamo dokumentu oriģinālus, tad kopijām ir jābūt notariāli apstiprinātām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja dokumentu iesniegšanu veic pilnvarota persona, tad tai ir jāuzrāda pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA