Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+  darbību Latvijā izglītības un mācību jomā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) veic projektu pieteikumu atlasi un izvērtēšanu, slēdz līgumus ar projektu īstenotājiem, sniedz nepieciešamo informatīvo atbalstu, uzrauga projektu norisi un izpildi, administrē Eiropas Komisijas (EK) finanšu līdzekļus, pārbaudot un apstiprinot maksājumu pieprasījumus projektu īstenošanai.
Programmā Erasmus+ ir ietvertas gan centralizētas, gan decentralizētas aktivitātes. Centralizētās aktivitātes administrē EK Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (EACEA), decentralizētās – Nacionālās aģentūras. Latvijā projektus izglītības un mācību jomā administrē VIAA, projektus jaunatnes jomā – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Erasmus+  programma atbalsta:
personu mobilitātes projektus mācību nolūkos; institūciju sadarbības projektus inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai; Jean Monet pasākumus; politikas reformas; projektus sporta jomā; aizdevumus Erasmus+ maģistrantiem (Erasmus+ Master Loans). Vairāk informācijas VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un Erasmus+ programmas mājaslapā www.erasmus-plus.lv.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska persona, publisko vai privāto tiesību Juridiska persona, kas saistīta ar skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības sektoriem.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa tālruni, pa pastu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67814322
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67814322

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA