Māsu, vecmāšu, zobārstniecības māsu un zobu higiēnistu resertifikācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Māsu Asociācija
Īss apraksts:
Atkārtota sertifikāta piešķiršana spēkā esoša sertifikāta darbības laikā.

Atgādinājums
Pakalpojuma pieprasīšanai klātienē obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Brīdinājums
Pakalpojums netiek sniegts, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Māsas, vecmātes, zobārstnoecības māsas un zobu higiēnisti
Termiņš:
Lēmums par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu tiek pieņemts triju mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Objektīvu iemeslu dēļ sertifikācijas institūcija var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Resertificējamā ārstniecības persona aizpilda resertifikācijas lapu, saņem visus nepieciešamus vērtējumus un rekomendācijas (paraksti, zīmogi). Pievienojot nepieciešamus dokumentus

Atgādinājums
Pakalpojuma pieprasīšanai klātienē obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Brīdinājums
Pakalpojums netiek sniegts, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29363312
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Maksājuma veikšana
2. solis / Maksājuma veikšana
Jāveic maksājums EUR 48.38, maksājuma mērķī norādot "Maksa par resertifikāciju" un resertificējamās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un speciālitāti kurā tiek veikta resertifikācija.

Rekvizīti:

Latvijas Māsu asociācija
Reģ. Nr.: 40 008 003 946
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
A/S SEB banka
Konta Nr.: LV46 UNLA 000 211 070 0674

Resertifikācijas cenrādis:
http://www.masuasociacija.lv/par-mums/cenradis/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29363312
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Saziņa
Sazināties ar Latvijas Mašu asociācijas attiecīgas speciālitātes sertifikācijas komisijas kontaktpersonu.

http://www.masuasociacija.lv/sertifikacija/sertifikacijas-komisijas2/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29363312
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki