Māsu,vecmāšu, zobārstniecības māsu, zobu higiēnistu sertifikācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Māsu Asociācija
Īss apraksts:
Ārstniecības personas sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) piešķiršana pēc sertifikācijas eksāmena sekmīgas nokārtošanas, novērtējot un apliecinot ārstniecības personas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes lietošanā, ja attiecīgās ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes lietošana neizriet no ārstniecības personas kompetences jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Atgādinājums
Pakalpojuma pieprasīšanai klātienē obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Brīdinājums
Pakalpojums netiek sniegts, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Māsas, vecmātes, zobārstniecības māsas, zobu higiēnisti
Termiņš:
Lēmums par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu tiek pieņemts triju mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Objektīvu iemeslu dēļ sertifikācijas institūcija var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Sertificējamā ārstniecības persona aizpilda sertifikācijas lapu, saņem visus nepieciešamus vērtējumus un rekomendācijas (paraksti, zīmogi). Pievienojot nepieciešamus dokumentus.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29363312
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Maksājuma veikšana
Jāveic maksājums EUR 59.76, maksājuma mērķī norādot "Maksa par sertifikāciju" un sertificējamās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un speciālitāti kurā tiek veikta sertifikācija.

Rekvizīti:

Latvijas Māsu asociācija
Reģ. Nr.: 40 008 003 946
A/S SEB banka
Konta Nr.: LV46 UNLA 000 211 070 0674
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29363312
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Saziņa
Sazināties ar Latvijas Mašu asociācijas attiecīgas speciālitātes sertifikācijas komisijas kontaktpersonu.

http://www.masuasociacija.lv/sertifikacija/sertifikacijas-komisijas2/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29363312
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki