Ārstu un zobārstu resertifikācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ārstu biedrība
Īss apraksts:
Atkārtota sertifikāta piešķiršana spēkā esoša sertifikāta darbības laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārsti un zobārsti.
Termiņš:
Lēmums par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu tiek pieņemts triju mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Objektīvu iemeslu dēļ sertifikācijas institūcija var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Resertificējamā ārstniecības persona aizpilda resertifikācijas lapu, saņem visus nepieciešamus vērtējumus un rekomendācijas (paraksti, zīmogi). Pievienojot nepieciešamus dokumentus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Ārstu biedrība
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29179248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Maksājuma veikšana
Jāveic maksājums EUR 48.38, maksājuma mērķī norādot "Maksa par resertifikāciju" un resertificējamās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un speciālitāti kurā tiek veikta resertifikācija.

Rekvizīti:

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV26HABA000140J038448
Kods: HABALV22
Informācija
Resertifikācijas cenrādis
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Ārstu biedrība
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 29179248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki