Licenču izsniegšana pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmu realizēšanai (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pēc rakstiska iesnieguma un Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" 3.daļā norādīto dokumentu iesniegšanas fiziskām un juridiskām personām tiek izsniegtas licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska persona, ja iegūta atbilstoša izglītība, vai juridiska persona, ja statūtos kā viens no darbības mērķiem ir norādīta sabiedrības izglītošana
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Fiziska vai juridiska persona iesniedz pieteikumu ar pielikumiem un licencējamās programmas aprakstu Rēzeknes novada pašvaldībā.
Nepieciešamie dokumenti:
1) Pieteikums licences saņemšanai ar pielikumiem (reģistrācijas apliecības kopija, Statūtu kopija - juridiskām personām; privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta kopija un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija);
2) Licencējamās programmas apraksts datorsalikumā (valsts valodā), kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Ar šo pakalpojumu saistītie pakalpojumi ir:
Dublikātu izsniegšana - licences nozaudēšanas gadījumā pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu;
Licences pārreģistrācija vai pagarināšana - ja pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA