Eiropas Savienības programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" Prakses un darba projekti
Izvēlētā organizācija: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Īss apraksts:
Programmas ietvaros jebkura publiska vai privāta organizācija, kas strādā sabiedrības labā, var pieņemt darbinieku vai praktikantu* - jaunieti vecumā no 18 līdz 30 gadiem, veicinot solidaritāti kā vērtību un sniedzot iespēju jauniešiem uzlabot kompetences un gūt darba pieredzi.
Aktivitāšu veidi:
Prakse
Pilna laika apmaksāta prakse (saskaņā ar katras valsts likumdošanā noteikto) 2 līdz 6 mēnešus ES valstīs.
Svarīgi! Īpaši pamatotos gadījumos prakses laiku var pagarināt līdz 12 mēnešiem, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām.
Darbs
Pilna laika darbs (saskaņā ar katras valsts likumdošanā noteikto) 3 līdz 12 mēnešus ES valstīs vai Latvijā.
Papildus informācija pieejama saitā http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/prakse-un-darbs
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Programmas ietvaros jebkura publiska vai privāta organizācija, kas strādā sabiedrības labā, var pieņemt darbinieku vai praktikantu* - jaunieti vecumā no 18 līdz 30 gadiem, veicinot solidaritāti kā vērtību un sniedzot iespēju jauniešiem uzlabot kompetences un gūt darba pieredzi.
Termiņš:
līdz 7. februārim plkst. 13:00 pēc vietējā laika;
līdz 30. aprīlim plkst. 13:00 pēc vietējā laika;
līdz 01. oktobrim plkst. 13:00 pēc vietējā laika.
Procesa apraksts
Cita informācija
Eiropas Savienības programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" Prakses un darba projekti
Eiropas Savienības programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" Prakses un darba projekti. Papildus informācija pieejama http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/prakse-un-darbs
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Tavs jautājums