Nordplus informatīvais atbalsts
Izvēlētā organizācija: VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Informēt un konsultēt Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus, kā arī piedalīties projektu atlasē un uzraudzīt to īstenošanu. Vairāk informācijas VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā Starpvalstu sadarbība Nordplus
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
• vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, speciālās izglītības iestādes, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas;
• augstākās izglītības iestādes;
• izglītības iestādes, organizācijas, institūcijas, kas strādā ar pieaugušo izglītības jautājumiem, formālo, neformālo un interešu izg
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa tālruni, pa pastu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67814322
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322
Fakss: 67814344
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67814322

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA