Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (Skrundas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Iespēja juridiskai personai un fiziskai personai saņemt licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Skrundas novada pašvaldības teritorijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Programmas izvērtēšanu par licences izsniegšanu veic Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas speciālists ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, un iesniedz lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:
Juridiskai personai:
• pieteikums licences saņemšanai.
Pieteikumam jāpievieno:
• reģistrācijas apliecības kopija;
• struktūrvienības apliecības kopija (ja attiecināms);
• statūtu kopija (ja attiecināms);
• nolikuma kopija (ja attiecināms);
• nodokļu maksātāja apliecības kopija;
• un/vai Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtā izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);
• licencējamās programmas apraksts datorsalikumā.
Fiziskai personai:
• pieteikums licences saņemšanai;
• pieteikumam jāpievieno privātprakses sertifikāta, kuru izsniegusi IZM apstiprināta sertifikācijas komisija, individuālā darba veicēja apliecības vai patenta kopija;
• licencējamās programmas apraksts datorsalikumā.
• iepriekšējo darba gaitu apraksts - CV.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skrundas novada pašvaldība
Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis: 63331555
Fakss: 63350452
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Programmas izvērtēšanu par licences izsniegšanu veic Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas speciālists ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, un iesniedz lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skrundas novada pašvaldība
Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis: 63331555
Fakss: 63350452
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki