Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana (Skrundas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ikvienai juridiskai personai, kura reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un fiziskai personai, kura rīko nometni vai radošās darbnīcas Skrundas novada izglītojamiem, ir iespēja saņemt pilnu vai daļēju līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta Nolikumā noteiktajā apmērā. Pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Juridiskas un fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Projekta pieteikuma oriģināls noteiktā termiņā jāiesniedz Skrundas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
Nepieciešamie dokumenti:
• Aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas;
• Juridiskām personām- iestādes vai organizācijas reģistrācijas apliecības kopija;
• Fiziskām personām – CV;
• Nometnes vadītāja apliecība (ja attiecināms).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skrundas novada pašvaldība
Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis: 63331555
Fakss: 63350452
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt pēc Izvērtēšanas komisijas lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skrundas novada pašvaldība
Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
Tālrunis: 63331555
Fakss: 63350452
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki