Interešu izglītība Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
Izvēlētā organizācija: Cēsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Cēsu  Bērnu un jauniešu centrs (CBJC) ir pašvaldības interešu izglītības iestāde, kas izkopj bērnu un jauniešu individuālās spējas un intereses, veicina aroda izvēli un nodrošina brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

CBJC  piedāvā  bērniem un jauniešiem iespējas darboties vizuālā un vizuāli plastiskā mākslā, mūzikā, kustībā dejā, tehniskā jaunradē, radošajās industrijās un citās neformālās izglītības aktivitātēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Informāciju par pulciņiem (to veidiem, pasniedzējiem, nodarbību vietām, laikiem utt.) var iegūt:
1) mājas lapā –  www.cbjc.lv
2) klātienē – CBJC , Bērzaines ielā 4, Cēsīs ., Cēsu novadā

Pakalpojuma saņēmējs ierodas CBJC un brīvpieejamā datorā aizpilda veidlapu ar datiem, kas nepieciešami līguma noslēgšanai.
Aizpildīto veidlapu izdrukā un ar savu parakstu apliecina datu patiesumu.
CBJC pie administrācijas deleģētā pārstāvja precizē iespēju apgūt izvēlēto interešu izglītības programmu un noformē līgumu.
• Pēc līguma noslēgšanas Izvēloties papildus programmas,  jāaizpilda līguma grozījumi  un jāiesniedz Cēsu Bērnu un jauniešu centra lietvedībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Cēsu bērnu un jauniešu centrs
Adrese: Bērzaines iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Tālrunis: 64121898
Fakss: 64121898
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki