Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Saņemt licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Pļaviņu novadā juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
1 (viens) mēnesis.
Nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības pagarināt dokumentu izskatīšanas termiņu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu:
dome@plavinas.lv

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. licencējamās interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas, kurās norāda:
- izglītības programmas nosaukums;
- izglītības programmas mērķis;
- izglītības programmas uzdevumus;
- izglītības programmas mērķauditorija, tās vecums vai specializācijas grupa;
- izglītības programmas apjoms (stundās);
- izglītības programmas saturs (tematiskais plāns);
3. licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu kopijas;
4. pēc izglītības programmas apguves izglītojamajam izsniedzamā dokumenta paraugs (sertifikāts, apliecība), ja tāds tiek izsniegts.

Pakalpojuma maksa:
- par licences izsniegšanu - 20.00 eiro (divdesmit eiro un 00 centi), ar PVN;
- par licences derīguma termiņa pagarināšanu - 10.00 eiro (desmit eiro un 00 centi),  ar PVN;
- par licences dublikāta izsniegšanu - 5.00 eiro (pieci eiro un 00 centi), ar PVN.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki