Kredīta studijām ārvalstīs piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Studiju un zinātnes administrācija
Īss apraksts:
Kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu apstiprinājums sniedz iespēju studentam saņemt līdzekļus studijām ārvalstīs akreditētā augstākās izglītības iestādē. Var saņemt kredītu gan studiju maksas segšanai, gan studenta iztikas izdevumu segšanai. Pieprasījumus kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs izskata Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota komisija kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs. Komisija izvērtē studenta iesniegto pieteikumu un lemj par kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu apstiprināšanu vai atteikumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas. Studējošie — Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai termiņuzturēšanās atļauja
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Studējošajiem, kuri vēlas saņemt kredītus studijām ārvalstīs, jāiesniedz šādi dokumenti: 1.Pieteikums studiju / studējošā kredītam studijām ārvalstīs. Personas anketa. Izziņa no augstskolas par uzņemšanu vai studijām augstskolā un studiju maksas lielumu.
2.Augstskolas apstiprināti pēdējās pārbaudījumu sesijas rezultāti vai diploma pielikuma kopija; studentiem, kuri uzņemti pirmajā kursā - vidējās mācību iestādes diploma pielikuma kopija (sekmju izraksts) un uzņemšanas pārbaudījumu (testu) rezultāti.
3.Pases kopija.  
4.Papildus var iesniegt: (CV, rekomendācijas, dokumentus, kas apliecina aktivitāti mācību jomā, darba līguma ar darba devēja kopiju, sociālo statusu apliecinošu dokumentu kopijas un citus). Iesniegtajiem dokumentiem jābūt valsts valodā vai tiem jābūt pievienotam tulkojumam valsts valodā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Studiju un zinātnes administrācija
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229476, 67702490
Fakss: 67702489
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Studiju un zinātnes administrācija
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67229476, 67702490
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Studiju un zinātnes administrācija
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229476, 67702490
Fakss: 67702489
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Studiju un zinātnes administrācija
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67229476, 67702490

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA