Studiju un studējošā kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem
Izvēlētā organizācija: Studiju un zinātnes administrācija
Īss apraksts:
Uz kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt kredīta ņēmēji, kuri atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai kļūst par nodarbinātajiem valsts vai pašvaldību institūcijās, kultūras jomas institūcijās, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī ārstniecības iestādēs, kas sniedz no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, un nevalstiskā sektora institūcijās, kuras pilda valsts vai pašvaldību pasūtījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Uz studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt kredīta ņēmēji, kuri atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai kļūst par nodarbinātajiem privātās pirmsskolas izglītības iestādēs. Profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, ņemot vērā attiecīgo ministriju ierosinājumu, katru gadu ar rīkojumu apstiprina Ministru kabinets.
Uz kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt kredīta ņēmēji, kuri pēc ārvalstīs iegūtas augstākās akadēmiskās vai augstākās profesionālās izglītības atbilstoši iegūtajai izglītībai kļūst par nodarbinātajiem valsts vai pašvaldību institūcijās, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās, publiski privātās kapitālsabiedrībās vai privātās kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās. Profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, ņemot vērā attiecīgo ministriju ierosinājumu, katru gadu ar rīkojumu apstiprina Ministru kabinets.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Var pretendēt fiziskas personas, kuras saņēmušas studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un studiju un studējošo kredītu no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikties kredītu dzēšanai var kredīta ņēmēji, kuriem ir izsniegts kredīts ar valsts galvojumu vai kredīts no valsts budžeta līdzekļiem.
Jāiesniedz šādi dokumenti:
1. pieteikums kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem;
2. izziņa par kredīta ņēmēja pamatdarba vietu (uz iestādes veidlapas sniedzami dati);
3. pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas iegūtā diploma kopija;
4. izziņa par kredīta ņēmēja iepriekšējām darba vietām, kas apliecina darbu attiecīgajā profesijā (nav obligāti).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Studiju un zinātnes administrācija
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229475, 67702490
Fakss: 67702489
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Studiju un zinātnes administrācija
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67229475, 67702490
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 67229475, 67702490