Galvojuma sniegšana fiziskām personām studiju kredīta, studējošā kredīta saņemšanai (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Alūksnes novada pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Viens mēnesis.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai nepieciešams studējošā pieteikums galvojuma saņemšanai.

Citi dokumenti, kas iesniedzami pakalpojuma saņemšanai:
- izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksas termiņiem, kredīta procentu likmi un Kredīta atmaksāšanas garantijām;
- studējošā apliecinājums par to, ka Studējošajam nav vecāku, kas varētu sniegt galvojumu;
- studējošais ir no daudzbērnu ģimenes;
- studējošajam nav nekustamā īpašuma vai vērtspapīru, kas varētu būt kredīta nodrošinājums;
- izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm (ja Studējošais jau uzsācis mācības), kā arī apstiprinājums par tiesībām ņemt kredītu.

Ja Studējošais vēlas saņemt studiju kredīta galvojumu:
- augstskolas izziņa par to, ka studiju programma netiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem;  
- citi dokumenti, kas apliecina atbilstību saistošajos noteikumos minētajām prasībām, piemēram, invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, bankas apliecinājums par to, ka persona jau ir galvotājs studējoša ģimenes locekļa kredītam u.c.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus