Līguma par kapavietas uzturēšanu noslēgšana (Liepājas kapsētu pārvalde)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Liepājas pilsētas kapsētu pārvalde sākot no 2016.gada slēdz līgumus ar kapu vietas uzturētājiem par jaunām un jau esošām kapavietām. Tām atbildīgajām personām, kas ir reģistrētas kapsētu kapavietu uzskaites pamatdokumentā  apbedīto reģistrācijas ,,Kapu grāmatā” ir pienākums noslēgt līgumu par attiecīgo kapavietu. Līguma slēgšana ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Līguma slēgšana
Lai noslēgtu līgumu par kapavietas uzturēšanu:
1. atbildīgā persona (persona, kura reģistrēta kapavietu uzskaites pamatdokumentā  apbedīto reģistrācijas ,,Kapu grāmatā”) par kapavietu dodas uz kapsētu pie kapsētas pārziņa;
2. atbildīgā persona izņem pie kapsētas pārziņa veidlapu ,,Ziņas par apbedījumiem kapsētā”;
3. atbildīgā persona ar saņemto veidlapu dodas uz Liepājas kapsētu pārvaldi, lai noslēgtu līgumu par kapavietas uzturēšanu.

Pakalpojuma saņemšana notiek klātienē Liepājas pilsētas kapsētās un Liepājas  kapsētu pārvaldē un ir bez maksas.
Ja atbildīgā persona ir mirusi, tad līgumu slēdz tā persona, kas var uzrādīt miršanas apliecību.
Ja atbildīgā persona vēlas nodot vietu citai atbildīgajai personai, tad abiem jāierodas Liepājas kapsētu pārvaldē, lai uzrakstītu iesniegumu par tiesību nodošanu uz citu personu un attiecīgi jaunā atbildīgā persona noslēgtu līgumu.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
LPPI Centrālā kapsēta
LPPI Dienvidu kapsēta
LPPI Garnizona kapsēta
LPPI Liepājas kapsētu pārvalde
LPPI Līvas kapsēta
Parādīt visus...