Kapavietas ierādīšana Pļaviņu novada kapsētās (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Kapavieta tiek ierādīta, pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no miršanas reģistru. Par gaidāmo apbedīšanu kapu pārzinis jābrīdina ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas. Kapsētas pārzinis ierāda kapa vietu.

Kapavietas tiek ierādītas šādās kapsētās:
Krūmēnu kapos – Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā;
Ķūģu kapos – Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā;
Brīvkapos – Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā;
Rīteru kapos – Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā;
Vietalvas kapos – Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā;
Bārukalna kapos – Pļaviņās, Pļaviņu novadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 darba diena.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana veicama klātienē pie kapsētas kapu pārziņa. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešama dzimtsarakstu iestādes izdota miršanas apliecība, izziņa vai izraksts no miršanas reģistra.

Bārukalna kapos – pārzinis Juris Ikaunieks, tel. 28320904;
Ķūģu kapos, Krūmēnu kapos – Aiviekstes pagasta pārvaldes vadītāja Giedre Zvirgzdiņa, tel. 27826151;
Brīvkapos – pārzinis Āris Ramats, tel. 29571126,
Rīteru kapos – Klintaines pagasta pārvaldes vadītāja Ligita Arnīte, tel. 29422455,
Vietalvas kapos – pārzine Ludmila Heidere, tel. 28305108.

Vienreizēja maksa par jaunas/aktētas kapa vietas ierādīšanu Bārukalna kapos
Vienas vietas ierādīšana (1,75*3,00m) vieta - EUR 25.41;
Divu vietu ierādīšana (2,50*3,00m) vieta – EUR 50.82;
Trīs vietu ierādīšana (3,5*3,00m) vieta EUR 76.23;
Četru vietu ierādīšana (4,50*3,00m) vieta – EUR 101.64
Kapa vieta urnai vieta – EUR 8.47;

Vienreizēja maksa par jaunas/aktētas kapa vietas ierādīšanu Krūmēnu, Ķūģu, Brīvkapos, Rīteru, Vietalvas kapos:
Vienas vietas ierādīšana (1,75x3,00 m) vieta - EUR 8.47;
Divu vietu ierādīšana (2,50-3,00m) vieta - EUR 16.94;
Trīs vietu ierādīšana (3,50x3,00m) vieta - EUR 25.41;
Četru vietu ierādīšana (4,50x3,00m) vieta - EUR 33.88;
Kapa vieta urnai – EUR 4.84.

Maksas apmaksa jāveic pirms pakalpojuma saņemšanas Pļaviņu novada domes kasē, VAS “Latvijas Pasts” vai jebkurā bankā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons
27826151
28305108
28320904
29422455
29571126
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus