Miršanas fakta reģistrācija (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Babītes novada dzimtsarakstu nodaļa, saskaņā ar ārstniecības iestādes apliecinājumu, veic novada administratīvajās robežās mirušo personu miršanas fakta reģistrāciju, sastādot miršanas reģistru un izsniedzot miršanas apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē, nepieciešamo dokumentu iesniegšana: Ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos - jāiesniedz oriģināls; Pieteicēja pase - jāuzrāda oriģināls; Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls; mirušās personas pase un/vai ID karte (ja ir pieejama) - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts