Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana (Skrīveru novada dome)
Izvēlētā organizācija: Skrīveru novada dome
Īss apraksts:
Par katru noslēgto laulību novada teritorijā esošās draudzes
garīdznieki 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura
pamatojoties uz iesniegtajām ziņām sastāda laulību reģistru.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Garīdznieks, kuram ir Romas katoļu konfesijas vadības atļauja.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene - dzimtsarakstu nodaļā baznīcas, kurā noslēgta
pieprasīšanas veids: laulība, pārstāvis iesniedz rakstisku paziņojumu par noslēgto
laulību.
Korespondence - baznīca, kurā noslēgta laulība atsūta
dzimtsarakstu nodaļai rakstisku paziņojumu par noslēgto
laulību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis: 65197747, 26593472
Fakss: 65197747
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Korespondence - dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto
laulību ieraksta laulību reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis: 65197747, 26593472
Fakss: 65197747
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki