Laulību reģistrācija (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ogres novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa pieņem laulību reģistrācijas iesniegumus, nodrošina un vada laulību reģistrācijas ceremonijas un izsniedz laulības apliecības. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

Iesniegumu var iesniegt jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu iestādē, neatkarīgi no personas deklarētās dzīves vietas.

Ja laulību vēlas noslēgt baznīcas draudzē, tad jebkurā dzimtsarakstu nodaļā jāsaņem izziņa par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā:
1) līgavaiņa un līgavas noteiktas formas kopīgs iesniegums, kas parakstīts klātienē. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs;
2) pases vai ID kartes;
3) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - vēlama laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu vai bijušā laulātā miršanas apliecība;
4) ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, šīs personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauja.
5) Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam valsts valodā. Latvijas pilsoņiem vai iedzīvotājiem, ja viņi dzīvo ārzemēs, iespējams attiecīgās valsts Latvijas vēstniecībā saņemt izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, kuru, savukārt, iesniedz Latvijas dzimtsarakstu iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (dzimtsarakstu nodaļa)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65023466
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Laulību reģistrācija notiek personām klātesot.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (dzimtsarakstu nodaļa)
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65023466
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki