Izziņas juridiskām personām par sociāli apdrošinātās personas iemaksām un VSAA pakalpojumiem
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju publisko tiesību juridiskajām personām savu funkciju izpildei saņemt izziņu par apdrošinātās personas iemaksām, sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu nosūta ne vēlāk kā 15 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai nav nepieciešama papildu apstrāde, vai 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, nosūtot brīvā formā rakstītu pieprasījumu izziņas izsniegšanai pa pastu vai pa e-pastu.
Pa e-pastu nosūtītam pieprasījumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu, izņemot gadījumus, ja starp VSAA un pakalpojuma saņēmēju ir noslēgta vienošanās par dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu bez laika zīmoga.
Iesniedzams pieprasījums izziņas izsniegšanai. Pieprasījumā jānorāda personas, par kuru pieprasīta izziņa, vārds un uzvārds, personas kods, pieprasīto izziņu veidi, datu saņemšanas un izmantošanas tiesiskais pamats, t.sk. izpilddokumenta izdevējs, izpilddokumenta izdošanas datums un numurs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts Rīgas pilsētas Zemgales nodaļa
Adrese: Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņu nosūta pa pastu vai pa e-pastu uz pieprasījumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus