Kopdzīves gadu jubilejas ceremonijas organizēšana (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Kopdzīves gadu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās vai ārpus tām. Kāzu jubilāru godināšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - pēc vienošanās
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteicēja personu apliecinošs dokuments- jāuzrāda oriģināls; iesniegums – jāiesniedz oriģināls; laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls.
Sudraba un citas kopdzīves gadu jubilejas ceremonijas Laulību namā –21,34 euro (bez PVN);
Zelta, dimanta kopdzīves gadu jubilejas svinīgas ceremonijas Laulību namā– 14,23 euro (bez PVN);
Sudraba, zelta, dimanta vai citas kpdzīves gadu jubilejas ceremonijas organizēšana ārpus Laulību nama – 28,46 euro (bez PVN).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476780 ; 65476777
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda pieteicēja personu apliecinošs dokuments.
Kopdzīves gadu jubileju ceremonijas notiek: piektdienās un sestdienās, ja tās neiekrīt Valstī noteiktajās svētku dienās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476780 ; 65476777
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki