Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (Viļakas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Viļakas novada dome
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk- pabalsts) tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. Pabalsta apmērs ir 150 eiro par katru jaundzimušo bērnu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu ir LR pilsoņiem un nepilsoņiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā dzīvesvieta, ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, ir Viļakas novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu ir tiesības pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
Termiņš:
Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests izskata un lēmumu pieņem mēneša laikā no pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāsniedz iesniegums Sociālajā dienestā, bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kupravas pagasta soc. dienests
Medņevas pagasta soc. dienests
Susāju pagasta soc. dienests
Šķilbēnu pagasta soc. dienests
Vecumu pagasta soc. dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kupravas pagasta soc. dienests
Medņevas pagasta soc. dienests
Susāju pagasta soc. dienests
Šķilbēnu pagasta soc. dienests
Vecumu pagasta soc. dienests
Parādīt visus...