Dzimšanas fakta reģistrācija Aizputē
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Mēneša laikā  pēc bērna piedzimšanas Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā jāpaziņo par bērna piedzimšanu un jāiesniedz reģistrācijai nepieciešamie dokumenti. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz dzimšanas apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki, viņu pilnvarotās personas vai, īpašos gadījumos, ārstniecības personas, sociālie darbinieki, Bāriņtiesas locekļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Dzimšanas faktu reģistrē Aizputes novada dzimtsarakstu nodaļā:
• viens vecāks, ja vecāki ir laulāti;
• abi vecāki, ja vecāki nav laulāti;
• bērna māte, ja māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
• Derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) abiem vecākiem;
• Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.

Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz dzimšanas apliecību.

Pakalpojums ir bezmaksas.

Atzīstot paternitāti, vecākiem dzimtsarakstu nodaļā papildus jāaizpilda viens no iesniegumiem:
a) "Paternitātes atzīšanas iesniegums" (sk. "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (Ministru kabinets; noteikumi Nr.761;2013.09.18.) 14.pielikums,
b) "Trīspusējs paternitātes atzīšanas iesniegums" (sk. "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" ( Ministru kabinets; noteikumi Nr.761; 2013.09.18.) 15. pielikums,
Ja gadījumā kāds no vecākiem nevar personīgi parakstīt iesniegumu, tas jāapliecina likumā noteiktajā gadījumā un kārtībā.


Konsultācijas un informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona Nr.: 63459152;  23116920.
Klātienē: Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizputes novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63459152; 23116920