Dzimšanas fakta reģistrācija (Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā)
Izvēlētā organizācija: KANDAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Mēneša laikā  pēc bērna piedzimšanas Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā jāpaziņo par bērna piedzimšanu un jāiesniedz reģistrācijai nepieciešamie dokumenti. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz dzimšanas apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki, viņu pilnvarotās personas vai, īpašos gadījumos, ārstniecības personas, sociālie darbinieki, Bāriņtiesas locekļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieprasīšana
Dzimšanas faktu reģistrē Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā:
- viens vecāks, ja vecāki ir laulāti,
- abi vecāki, ja vecāki nav laulāti,
- bērna māte, ja māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti,
uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdoto medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.
Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi saskaņā ar vecāku vienošanos vai bāriņtiesas lēmumu  ieraksta tēva vai mātes uzvārdu.
Pirmreizēju jaundzimušā dzīves vietu deklarē  Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa, vienlaicīgi ar dzimšanas reģistra datu aizpildīšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63107374
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Sagatavošana
Ziņas par bērna vecākiem .
1.      Ziņas par māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu.
2.      Ziņas par tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
• Laulības apliecība;
• Paternitātes atzīšanas iesniegums;
• Bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums;
• Tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu;
• Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par bērna māti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63107374
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Saņemšana
Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz dzimšanas apliecību.
Kandavas novada dome piešķir vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 200 eiro apmērā, ja abi bērna vecāki deklarēti Kandavas novadā ilgāk par gadu pirms bērna dzimšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus