Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (Kandavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: KANDAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un  ja abi vai viens no vecākiem ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Kandavas novada administratīvajā teritorijā un, ja jaundzimušā dzīvesvieta pirmreizēji tiek deklarēta Kandavas novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pabalsta saņemšana
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vēršas Kandavas novada domē un raksta iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, iesniegumā norādot norēķina konta numuru uz kuru pārskaitīt piešķirto pabalstu.
Pabalsts tiek piešķirts EUR 200 ( divi simti eiro) apmērā par katru jaundzimušo bērnu, ja abi vecāki vai vecāks (ja bērnam ir tikai viens vecāks) ir ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna reģistrācijas deklarējuši/-jis savu pamata dzīves vietu Kandavas novada administratīvajā teritorijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63107374
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pabalsta saņemšana,ja viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Kandavas novadā.
Ja dzīvesvietu Kandavas novadā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsta apmērs ir EUR 100 ( simts eiro).
Maksājumi: Skatīt maksājumus