Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta
konstatēšanu.
Ja bērna vecāki vēlas, dzimtsarakstu nodaļā iespējama svinīga bērna dzimšanas fakta reģistrācija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērna vecākiem vai bērna vecāku pilnvarotai personai par bērna piedzimšanu klātienē jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai.
Dzimšanas fakta reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu;
2) vecāku personu apliecinošs dokuments;
3) vecāku laulības apliecība;
Paternitātes atzīšanai nepieciešamie dokumenti:
1) paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa);
2) bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums;
3) spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts;
4) vecāku personu apliecinošs dokuments;
5) ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar Rīgas domes 15.04.2008. lēmuma Nr.3565 bērna dzimšanas fakta reģistrēšanas svinīgā ceremonija 50,00 EUR. Maksājumu veic pirms pakalpojuma saņemšanas.
Maksu par pakalpojumu iespējams samaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm. Nav iespējams veikt maksājumu skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm. Maksu par pakalpojumu var ieskaitīt Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā. Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90011524360, konts Nr. LV67NDEA0020100001010, Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums saņemams klātienē dzimtsarakstu nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa