Izziņu un reģistra ieraksta kopiju izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt izziņu  vai reģistra ieraksta kopiju par civilstāvokļa aktu reģistrāciju.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
2) pilnvarotai personai - pilnvara - jāuzrāda oriģināls;
3) iesniegums - jāiesniedz oriģināls
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3. decembra saistošie noteikumi Nr. 11
,,Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām” - EUR 2,13
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai; nepilngadīgas personas vecāki vai likumiskais pārstāvis; mirušas personas radinieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu): Izziņas un reģistra ieraksta kopijas  no Civilstāvokļa aktu reģistriem izsniegšana notiek mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc pašvaldības nodevas samaksas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu  arhīva izziņu vai reģistra kopiju,  persona dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e- pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu  iesniegumu.

Iesniegumā norāda:
• vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
• pamatojuma dokumentu atkārtotas saņemšana nepieciešamībai;
• atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
• personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
• pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
• pilnvarotai personai - jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
• iesniegums - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.

PAŠVALDĪBAS NODEVA
• arhīva izziņas vai reģistra kopijas  izsniegšana      EUR 2,13
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA