Dzimšanas fakta reģistrācija (Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Mēneša laikā  pēc bērna piedzimšanas Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā jāpaziņo par bērna piedzimšanu un jāiesniedz reģistrācijai nepieciešamie dokumenti. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz dzimšanas apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki, viņu pilnvarotās personas vai, īpašos gadījumos, ārstniecības personas, sociālie darbinieki, Bāriņtiesas locekļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzimšanas faktu reģistrē Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā:
- viens vecāks, ja vecāki ir laulāti,
- abi vecāki, ja vecāki nav laulāti,
- bērna māte, ja māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti,
uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdoto medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.

Atzīstot paternitāti, vecākiem dzimtsarakstu nodaļā papildus jāaizpilda viens no iesniegumiem:
a) „Paternitātes atzīšanas iesniegums” (sk. sadaļu „Cita informācija” -> „Normatīvie akti” -> „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” -> „14. pielikums”),
b) „Trīspusējs paternitātes atzīšanas iesniegums” (sk. sadaļu „Cita informācija” -> „Normatīvie akti” -> „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” -> „15. pielikums”).
Ja gadījumā kāds no vecākiem nevar personīgi parakstīt iesniegumu, tas jāapliecina likumā noteiktajā gadījumā un kārtībā.

Papildus dzimšanas fakta reģistrācijai Dzimtsarakstu nodaļā bezmaksas var pieprasīt bērna piedzimšanas pabalstu (sk. sadaļu „Saistītie pakalpojumi” -> „Bērna piedzimšanas pabalsts (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)”.

Konsultācijas un informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 26350.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 26350
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
1. Dzimtsarakstu nodaļā – bezmaksas.

2. Ārstniecības iestādē – 15,- eiro (maksas apmērs par jaundzimušo svinīgu reģistrāciju dzemdību nodaļā noteikts Liepājas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra lēmumā Nr.5 „Par Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu  nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumiem” (sk. sadaļu „Cita informācija” -> „Normatīvie akti”)).

Maksa par pakalpojumu veicama klātienē skaidrā naudā Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas kasē (1. stāvs 2. kabinets).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 26350
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz dzimšanas apliecību:
- Dzimtsarakstu nodaļā vai
- ārstniecības iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 26350
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki