Par ārvalstīs reģistrētas laulības, laulības šķiršanas, personvārda maiņas un bērna piedzimšanas paziņošanu Iedzīvotāju reģistram
Izvēlētā organizācija: LR IEM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par ārvalsts institūcijās reģistrētajiem faktiem, konsultāciju sniegšana. Latvijas valsts piederīgajam, kas ārvalstīs noslēdzis laulību, šķīris laulību, mainījis personvārdu vai viņam piedzimis bērns, ir pienākums par šo faktu paziņot Iedzīvotāju reģistram. Konsultācijas pieejamas pa tel. +371 67219485, +371 67219116 vai rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ziņas aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā sniedz persona (vai tās likumiskais pārstāvis) - par izmaiņām, kas izdarītas ārvalsts institūcijās.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ziņas tiek aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dokumentu saņemšanas Pārvaldē.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma nosacījumiem, ziņas aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā sniedz
persona (vai tās likumiskais pārstāvis) - par izmaiņām, kas izdarītas ārvalsts institūcijās. Par ārvalsts institūcijās reģistrētajām ziņu izmaiņām var paziņot:
– PMLP teritoriālajās nodaļās;
– Latvijas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs;

Paziņojot par ārvalsts institūcijas reģistrētajām izmaiņām, līdzi jāņem personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina ārvalsts institūcijās reģistrēto faktu. Ārvalstīs izdotiem dokumentiem jābūt legalizētiem un tulkotiem valsts valodā atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumam (http://likumi.lv/doc.php?id=155411) un Valsts valodas likumam (http://likumi.lv/doc.php?id=14740).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personai ir iespējams elektroniski pārliecināties par to, kādas ziņas par viņu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Ja iekļautajās ziņās tiek konstatēta neprecizitāte, aicinām sazināties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai pārbaudītu, vai Iedzīvotāju reģistrā ievadītās ziņas atbilst Pārvaldes rīcībā esošajiem dokumentiem. Ja Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas atbilst Pārvalde rīcība esošajiem dokumentiem, lai labotu vai aktualizētu attiecīgās ziņas, klientam ar dokumenta oriģinālu, kurā norādītas attiecīgās ziņas, un personu apliecinošu dokumentu jāvēršas jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA