Dzimšanas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Ilūkstes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams ierasties Ilūkstes  novada dzimtsarakstu nodaļā un uzrādīt vai iesniegt šādus dokumentus:
1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
2. Vecāku personu apliecinoši dokumenti – jāuzrāda oriģināls;
3. Vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls;
4. Paternitātes atzīšanas gadījumā – abu vecāku aizpildīts un parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums – oriģināls (to aizpilda dzimtsarakstu nodaļā uz vietas).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447
Tālrunis: 65447864
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bezmaksas pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447
Tālrunis: 65447864
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki