Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Civilstāvokļa aktu reģistru labošana – tas ir nepareizu ziņu vai dažāda rakstura kļūdu izlabošana. Papildināšana – trūkstošo ziņu ierakstīšana reģistrā. Anulēšanu nodaļā veic, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu notikumu. Ja pilnīgi vai daļēji gājuši bojā abi reģistru eksemplāri, nodaļa pēc ieinteresēto personu lūguma reģistrus atjauno. Dzimtsarakstu nodaļa, izpildot tiesas spriedumus par adopcijas apstiprināšanu, paternitātes noteikšanu vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu, veic izmaiņas dzimšanas reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļā, līdzi jāņem pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti vai iesniegums jānosūta pa pastu.
Jāiesniedz iesniegums, norādot izmaiņu nepieciešamību, kā arī dokumenti, kuri pamato tās vai citas darbības veikšanu.
Pakalpojuma saņemšanas laiks ir saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteiktajiem termiņiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA