Dzimšanas reģistrācija, pirmreizēja dzimšanas apliecības izsniegšana un jaundzimušā dzīvesvietas deklarēšana (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis vai kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīves vieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļā, līdzi jāņem pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.
Lai pieprasītu pakalpojumu, veidlapas nav nepieciešamas. Dzimšanas reģistrācijas gadījumā ar paternitātes atzīšanu, ja vecāki nav laulājušies - paternitātes atzīšanas iesniegums.
Nepieciešamie dokumenti:
Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna piedzimšanu - jāiesniedz oriģināls;
Vecāku laulības apliecība - jāuzrāda oriģināls; Ja nepieciešams, paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda:
Vecāku pases - oriģināls;
Ja dzimšanu reģistrē pilnvarota persona – notariāli apliecinātas pilnvaras oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA