Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos:
1) lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu;
2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Ja minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz pieprasījums Bāriņtiesā, jāuzrāda
1) personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls),
2) prasības pieteikuma iesniedzēja un atbildētāja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Dokumentus var iesniegt gan klātienē, gan pa pastu, gan pa e-pastu, ja dokumenti tiek sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada bāriņtiesa
Adrese: 1. maija iela 10 - 7, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133853
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada bāriņtiesa
Adrese: 1. maija iela 10 - 7, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133853
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki