Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
Izvēlētā organizācija: Lielvārdes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālais dienests nodrošina valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk tekstā - bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmušas Lielvārdes novada Bāriņtiesas.
Termiņš:
Pēc lēmuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāiesniedz divi aizpildīti iesniegumi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bāriņtiesas pakalpojumu kanāls
Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Tālrunis: 65020840, 65053838
Fakss: 65053775
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda - lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi, apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, dzīvojamās telpas īres līgums (oriģināli).
Sociālajā dienestā jāiesniedz - iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Bāriņtiesas pakalpojumu kanāls
Adrese: Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Tālrunis: 65020840, 65053838
Fakss: 65053775
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki