Bērna personisko interešu aizstāvība
Izvēlētā organizācija: Ventspils pilsētas bāriņtiesa
Īss apraksts:
Bērna personisko interešu aizstāvība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām.
Termiņš:
Viena mēneša laikā, bet objektīvu iemeslu dēļ, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana un nepieciešamie dokumenti
Iesniedz iesniegum ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils pilsētas bāriņtiesa
Adrese: Sarkanmuižas dambis 5 - 47, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils pilsētas bāriņtiesa
Adrese: Sarkanmuižas dambis 5 - 47, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601248
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki