Ārpusģimenes aprūpe - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē konkrētam bērnam nav piemērota. Bērnu aprūpes iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja:
1) bērna vecāki miruši;
2) vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
3) vecāki sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi;
4) ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā izbeidz, ja:
1) bērna vecākiem ir atjaunotas aizgādības tiesības;
2) bērnam ir nodibināta aizbildnība;
3) bērns tiek nodots audžuģimenei;
4) likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par bērna adopcijas apstiprināšanu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada bāriņtiesa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237612
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 26469360
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu institūcijā vecāku veselības stāvokļa dēļ).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pirms lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi, bāriņtiesa sagatavo rakstisku pārskatu par darbībām, kas veiktas, lai bērnam nodrošinātu piemērotu aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē.

Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietota bērna aprūpi.

No vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, var piedzīt samaksu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Iestādes vadītājs (ievietotā bērna aizbildnis) katru gadu līdz 1.februārim, kā arī, aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par mantas pārvaldību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada bāriņtiesa
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237612
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Mob.: 26469360
Darba laiki