Ģimenes asistenta pakalpojums (Ādažu novada domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: ĀDAŽU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir pamatojoties uz Dienesta lēmumu, saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu:
- līdz 14 stundām nedēļā – jauniešiem, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
- līdz 14 stundām nedēļā – ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;
- līdz 14 stundām nedēļā – personām, kuras nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības, sociālo funkcionēšanas prasmju atjaunošanai.  Ādažu novada pašvaldība apmaksā ģimenes asistenta pakalpojumu 100 % apmērā, bet ne vairāk kā 14 stundas nedēļā Ādažu novadā deklarētajām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts  10 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
Oriģināls:
1. Iesniegums.

Pakalpojumu iespējams pieprasīt, iesniedzot nepieciešamos dokumentus:
1. klātienē;
2. sūtot pa pastu;
3. caur www.latvija.lv “Iesniegums iestādei”;
4. elektroniski parakstītus dokumentus sūtot uz e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 67997977
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Ādažu novada domes Sociālais dienests
Adrese: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 67997977
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki