Dzimšanas fakta, paternitātes vai adopcijas reģistrēšana (Ādažu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: ĀDAŽU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu.
Reģistrēt bērna dzimšanas faktu ierodas viens vai abi bērna vecāki.
Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki vai arī bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti
1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna piedzimšanu;
2. Vecāku pases;
3. Vecāku laulības apliecība;
4. Paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa);
5. Ja laulība reģistrēta – laulības apliecība;
6. Ja dzimšanas fakts jau reģistrēts, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība;
7. Adopcijas gadījumā – spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts;
8. Bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopējs iesniegums paternitātes atzīšanas iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ādažu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 67996007
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ādažu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Tālrunis: 67996007
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki