Vecāku domstarpību izšķiršana (Babītes novada bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses, izšķir vecāku domstarpības:
1. Bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.
2. Bērna un vecāku domstarpības.
3. Lemj par bērna uzvārda, vārda un tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesniegumu brīvā formā. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu); 2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu; 3. Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts