Dzīvesvietas paziņošana ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Nodrošināt iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs. Konsultācijas pa tel. +371 67219116, +371 67219485 vai rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ziņas Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizētas ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas Pārvaldē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī pa pastu vai klātienē, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (pieejams Pārvaldes mājas lapā - http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana/dzivesvieta-arvalstis.html) vai jāuzraksta iesniegums brīvā
formā, tajā norādot datus par sevi vai/un savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī.
Iesniegumu var iesniegt:

- klātienē jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai nosūtot pa pastu jebkurai Pārvaldes teritoriālajai nodaļai;
- nosūtot pa pastu Pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļai;
- klātienē tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs vai nosūtot pa pastu Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs;
- elektroniski portālā www.latvija.lv. (lai iesniegtu iesniegumu elektroniski, personai ir jāaizpilda speciāla tiešsaistes forma).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Parādīt visus...
Pasts
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PMLP Talsu nodaļa
PMLP Ventspils nodaļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma,  saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai, nosūtot paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi. Pārliecināties par adreses aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā persona var arī elektroniski portālā www.latvija.lv -https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi ārvalstī. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, lai tā anulētu ziņas par tās deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA