Dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai tās atcelšanu
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Pamatojoties uz tiesas spriedumā noteikto,Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic papildinājumu personas dzimšanas reģistra ierakstā par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu. Jaunu dzimšanas apliecību var saņemt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamemtā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kas tiesīga saņemt dzimšanas apliecību ir tā persona, par kuru ir veikts papildinājums dzimšanas reģistra ierakstā vai tās pilnvarotajai personai. Nepilngadīgai fiziskai personai- tās vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis, vai to pilnvarotais pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic papildinājumu personas dzimšanas reģistra ierakstā par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu viena mēneša laikā no tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu reģistrācijas brīža Tieslietu ministrijā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Papildinājumu dzimšanas reģistra ierakstā veikšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic izmaiņas dzimšanas reģistra ierakstā pēc tiesas nolēmuma saņemšanas, ja dzimšanas reģistra ieraksts ir sastādīts Latvijas dzimtsarakstu nodaļā. Tiesai, kas sastādījusi spriedumu par bērna adopciju, pēc sprieduma spēkā stāšanās tas jānosūta izpildei Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. Tiesas spriedumu papildinājuma veikšanai dzimšanas reģistra ierakstā var iesniegt arī nepilngadīgā bērna vecāki- personiski Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, kas tiesas spriedumu pārsūtīs izpildei Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. Ja bērna dzimšanas fakts ir reģistrēts citā valstī, bet adopcijas fakts nolemts Latvijas tiesu iestādē, Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departaments šādu tiesas spriedumu nevar izpildīt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67830687
Fakss: 67830673
Cita kontaktinformācija: Arhīva nodaļa-67830675, 67830677, 67830689, 67830679
Dzimtsarakstu nodaļa-67830681, 67830690
Darba laiki
Cits Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
2. solis / Dzimšanas apliecības saņemšana
Dzimšanas apliecību, saskaņā ar tiesas spriedumā noteikto par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu, var saņemt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī vai Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departamentā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67830687
Fakss: 67830673
Cita kontaktinformācija: Arhīva nodaļa-67830675, 67830677, 67830689, 67830679
Dzimtsarakstu nodaļa-67830681, 67830690
Darba laiki