Prognozētās kadastrālās vērtības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) kadastra objekta - nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas - prognozētās kadastrālās vērtības noteikšanā izmanto nākamajam gadam apstiprinātos kadastrālo vērtību bāzes rādītājus un kadastra informācijas sistēmā reģistrētos kadastra objektu raksturojošos datus vērtības aprēķināšanas brīdī.
VZD nosaka prognozēto kadastrālo vērtību visiem kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem kadastra objektiem uz noteiktu datumu (pēc tam, kad kārtējā gadā līdz 15.jūnijam ar Ministru kabineta noteikumiem tiek apstiprināti kadastrālo vērtību bāzes rādītāji).

Prognozēto kadastrālo vērtību aprēķina kadastra informācijas sistēmā reģistrētam kadastra objektam  - nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas, ja:
-  pēc kārtējā gada kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas ir veiktas izmaiņas kadastra objekta raksturojošos datos, kas ietekmē tā kadastrālo vērtību (piemēram, mainījusies zemes vienības platība, ēkai mainījies fiziskais stāvoklis u.c.),
-  vai objekts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts pēc kārtējā gada kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga pieprasīt jebkura fiziska vai juridiska persona par jebkuru kadastra objektu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz iesniegumu, kurā jānorāda kadastra objekts, kuram jāaprēķina prognozētā kadastrālā vērtība.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:

- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi;
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...