Zemes pirkuma līgumu slēgšana (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Ja dzīvojamā māja ir uzcelta uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala, dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju"  
iegūst īpašumā Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atbilstoši katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamai daļai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
Fiziskai personai:
- pase vai pilnvara (pilnvarotai personai);
- dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
- sertifikātu nomaksu apstiprinošs dokuments.
Juridiskai personai: - dzīvokļa īpašumu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
- sertifikātu nomaksu apliecinošs dokuments;
- pase vai pilnvara (pilnvarotai personai);
- reģistrācijas apliecība, izziņa no LR Uzņēmuma reģistra par paraksta tiesībām (ne vecāku par mēnesi no izdošanas brīža).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departaments Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352; 65404348
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departaments Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404352; 65404348
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki