Adopcija (Babītes novada bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Adopcijas procesā laulātie vai persona gūst iespēju adoptēt vienu vai vairākus likumīgi brīvus bērnus, kuri pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā kļūs par adoptētāju likumīgu bērnu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
BNP bibliotēka Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vai abi laulātie, kuri vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz: 1.Pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir; 2. Laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā; 3. Dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta; 4. Izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; 5. Dzīves aprakstu; 6. Izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir. Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt: 1. izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; 2. dzīves aprakstu; 3. izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir. Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts par rīcības nespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), tad papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā iesniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu) par otra laulātā atzīšanu par rīcības nespējīgu vai pazudušu. Adoptētājs pieteikumam pievieno adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), izziņu par adoptējamā veselības stāvokli, bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem: otrs vecāks ir miris; otra vecāka dzīvesvieta nav zināma; otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības. Vecāks piekrišanu adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Salas pagasts
Adrese: "Pīlādzīši", Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67914650